Định hướng phát triển
Nâng cao chất lượng tổ chức hội chợ triển lãm và hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại thông qua việc gắn kết giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng , giữa doanh nghiệp trong nước và nước ngoài …

Mở rộng và tăng cường hợp tác chặt chẽ với các Bộ, ngành, các hiệp hội ngành hàng, các nhà tổ chức triển lãm, các tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài nước… để đẩy mạnh hoạt động và nâng cao hiệu quả các cuộc hội chợ triển lãm.

Kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự, tạo sự gắn kết giữa các mảng hoạt động tổ chức  HCTL, sự kiện, tăng cường cơ sở vật chất, hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp… .

Tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác, đầu tư các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho hoạt động HCTL, quảng cáo… lên ngang tầm các nước trong khu vực và quốc tế, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng.

 
© 2008 Copyright by VCCI EXPO. All rights reserved.
Thiết kế Website DTN