Bộ máy nhân sự

Cơ quan chủ quản là Phòng Thương mại Công nghiệp Việt nam:

  • Ban Thường trực Phòng Thương mại bao gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch, Tổng thư ký.
  • Các bộ phận Phòng ban chức năng, Hội đồng trọng tài Ngoài thương,..

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc: 03 người

Ông Dương Kỳ Anh: Nguyên Phó Tổng Thư Ký PTM – Chủ tịch công ty.

Kinh nghiệm: Hơn 40 năm trong lĩnh vực hoạt động ngoại thương, trongđó có gần 30 năm trực tiếp trong hoạt động trong lĩnh vực tổ chức các cuộc Hội chợTriển lãm trong nước và quốc tế.

Ông Lê Trí Dũng: Giám đốc điều hành

 Kinh nghiệm: hoạt động 23 năm liên tục trong việc trực tiếp hoạch định, điều hành hơn 200 cuộc Hội chợ Triển lãm trong nước và quốc tế,..
 
Bà Phan Hồng Liên: Phó giám đốc điều hành.

Kinh nghiệm: 26 trong lĩnh vực Thương mại trong đó có 18 năm trực tiếp điều hành tổ chức các cuộc Triển lãm, Hội chợ, Hội thảo trong và ngoài nước,..

Bộ phận hành chính kế toán: 05 người

Chuyên trách trong công tác kế toán, tài vụ, hồ sơ thủ tục nhân sự,..

Bộ phận quản lý điều hành dự án: 06 người.

Quản lý, điều hành các chương trình, hoạt động tổ chức Hội chợ triển lãm, trả lờithư điện khách hàng, liên hệ với các cơ quan hữu quan,..

Bộ phận Marketing: 08 người.

Liên hệ, giao dịch khách hàng,..

Bộ phận tư vấn thiết kế: 06 người

Thiết kế quy hoạch mặt bằng, trang trí tổng thể Triển lãm, thiết kế các gian hang đặcbiệt theo yêu cầu khách hang, liên hệ giao dịch, tư vấn khách hang,..

Bộ phận giám sát thi công: 04 người

Chịu trách nhiệm giám sát triển khai các hoạt động phục vụ việc tổ chức các cuộc Hộichợ Triển lãm, Hội thảo, Hội nghị,..giám sát các nhà thầu thi công,..

Các đơn vị thành viên:

Công ty cổ phần Dịch vụ Triển lãm Kinh Kỳ ( CESCO).

Là đơn vị được VCCI EXPO chỉ định là nhà thầu dàn dựng Triển lãm chính thức và khai thác các dịch vụ có lien quan đến hoạt động HCTL.

Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà nội


Chịu trách nhiệm quản lý, vận hành, bảo dưỡng, cung ứng các dịch vụ bảo vệ, vệ sinh,.. cho tòa nhà.

Công ty cổ phần xúc tiến tổ chức sự kiện P.B.C

Chuyên trách trong lĩnh vực tổ chức các chương trình sự kiện liên quan đến lĩnh vực Thương mại và Văn hóa.
 
Các nhà thầu phụ được lựa chọn.
 
© 2008 Copyright by VCCI EXPO. All rights reserved.
Thiết kế Website DTN