Quá trình hoạt động
Quá trình hoạt động của Công ty VCCI EXPO nói riêng và Ban Hội chợ Triển lãm Quốc tế trước kia nói chung có thể được tóm tắt qua 2 gia đoạn như sau:

Giai đoạn I từ năm 1978 – 1998.

Hoạt động dưới danh nghĩa Ban Hội chợ Triển lãm Quốc tế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam với nhiệm vụ chính là tổ chức các cuộc Hội chợ Triển lãm Quốc tế trong và ngoài nước cũng như tư vấn cho các Cơ quan chính phủ, Địa phương,.. xây dựng cơ chế chính sách, các văn bản pháp quy, mô hình các Trung tâm HCTL Quốc tế, định hướng và phối hợp hoạt động tổ chức các cuộc Hội chợ Triển lãm trong nước và quốc tế.

Giai đoạn II từ năm 1998 đến nay.

Hoạt động dưới danh nghĩa Công ty Cổ phần và tiếp tục phối hợp với các Bộ ngành, các tổ chức XTTM trong và ngoài nước triển khai tổ chức các cuộc Triển lãm chuyên ngành đã được định hướng hàng năm và phát triển thêm các mặt hoạt động như:

Phối hợp tổ chức các cuộc Hội chợ và Triển lãm chuyên ngành như:

  • Hội chợ Hàng Việt nam Chất lượng cao hàng năm.
  • Triển lãm Quốc tế Vietbuild – Hà nội.
  • Triển lãm Quốc tế Thực phẩm và đồ uống ( Food & drinks Vietnam).
  • Triển lãm Quốc tế điện hạt nhân ( Nuclear Power Expo).

Thiết kế và dàn dựng các gian hàng đặc biệt cho các Bộ ngành, Tập đoàn dầu khí, các Công ty tổ chức nước ngoài...

Quản lý và khai thác “Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà nội”, cung cấp các dịch vụ trang trí tổng thể, dàn dựng gian hàng và các dịch vụ phát sinh phục vụ cho các hoạt động tổ chức HCTL,..
Tổ chức các chương trình, sự kiện, các cuộc Hội nghị, Hội thảo, tư vấn quảng cáo, khuyến mại..
 
© 2008 Copyright by VCCI EXPO. All rights reserved.
Thiết kế Website DTN